STUDIA:

  • 1998-2002 Střední výtvarná škola Václava Hollara

  • 2002-2008 Akademie výtvarných umění, obor klasická malba prof. Zdeňka Berana

  • 2008 – Žiji a pracuji v Praze

Malování mě uchvátilo a maloval jsem všude a všechno. Vždy jsem se snažil a snažím, aby byl obraz co nejvěrnějším odrazem skutečnosti spolu se zachycením celkové atmosféry. Tento druh malířského vyjádření se pro mě stal celoživotní posedlostí a touhou po zdokonalování se.

Mezi mými dosavadními obrazy byly převážně figurativní motivy s hlubšími významovými rovinami, krajiny i zvířata. V současné době jsem se však vzdal strohého přepisování reality na plátno a začal objevovat paralelní možnosti téhož vyjádření v abstraktnější podobě. Vždy však za použití klasických malířských technik vrstvené olejomalby s předem pečlivě připraveným námětem. Snažím se prostřednictvím kompozice, tvarů, barev a hloubky obrazu navodit dojem skutečného odrazu jisté části našeho světa. Avšak v nehmatatelné abstraktní rovině.

Inspirací pro mé obrazy jsou většinou mé představy vzdálených světů nebo světů v nano měřítku, jiné fyzické zákonitosti a jiné souvztažnosti než jaké určil člověk pro porozumění života na zemi. Co mě rovněž zajímá a zaměstnává je hledání abstraktního způsobu vyjádření ke skutečné situaci nebo k reálnému prožitku. Je to pro mne doslova nekonečné pole působnosti s neomezeným rozsahem kombinací a možných vyznění obrazu. Na vše kolem sebe se většinou snažím nahlížet jako pozorovatel nezatížený lidským věděním. Jako inspirace mi i slouží studium odborné literatury, studium zákonitostí zde na zemi i vesmíru, rozličné fyzikální teorie, vynálezy, objevy, pradávné civilizace i možný život jinde ve vesmíru.

O mých obrazech často hovořím jako o realisticky malovaných abstrakcích. Je to proto, že každému obrazu předchází několik modelů a studií, které jsou ve finální fázi zrealizovány v konečném obraze prostřednictvím velmi precizní realistické vrstvené olejomalby. Obrazy v sobě snoubí jak realistické tak i abstraktní prvky, přičemž uvěřitelnost a přesvědčivost celého motivu umocňuje technika provedení.

Většina námětů pro malbu vzniká vytvořením ústředního motivu/modelu. Tento model vytvořený z tvárné hmoty vnořím do akvária s vodou, kde za pomoci různých kombinací barev a vírů vytvářím celkovou atmosféru obrazu. Všechny tyto fáze vývoje fotografuji. Proces je to zdlouhavý a většinou jen jedna fotografie z několika tisíců dalších přibližně splní má očekávání. O vytvoření obrazu z takovéto předlohy se postarají štětce a má jasná představa.

Malba je pro mne prostředkem pro snění a realizace ničím a nikým nesvázaných světů. Je to zároveň naprostá svoboda vyjádření, kde jediný soudce a obhájce jsem já sám a ono médium. Je to také každodenní disciplína a pokora, kdy člověk přichází do ateliéru a je si vědom, že se má v životě ještě velmi mnoho naučit a zejména pochopit. Je to nekonečné hledání s přibývajícím adrenalinem, co dalšího bude objeveno a poznáno. Hotové plátno je tak až jakýsi záznam toho, jaké zkušenosti a poznání nabyla má mysl.